Kontrplak

Kısaca,  huş , kayın, kavak gibi ağaçların kütük haline getirilmesi sonrasında bunların düzgün olanlarının seçilip soyularak belirli ebatlar da katmanlı olarak panel haline getirilmesidir.

İnce tabakalar, yatay eksenleri boyunca döndürülerek ahşap kütüklerden soyulur.

Bu işlemden elde edilen kaplama tabakaları istenen boyutlara kesilir, kurutulur, yapıştırılır, birbirine yapıştırılır ve daha sonra 140 ° C’de (284 ° F) ve 1.9 MPa’da (280 psi)  preslenir. Böylece kontraplak paneli oluşturulur.