Ahşap çok kullanışlı ve doğal bir yapı malzemesidir. Üstünlükleri diğer yapı malzemelerine göre sayılamaz niteliktedir. Ahşap güçlü taşıma gücüne sahiptir. Ahşap, beton veya çelikten daha fazla yük taşır. Ahşap; deprem, hava şartları ve kimyasallara karşı dayanıklılık açısından diğer yapı malzemelerinden daha dayanıklıdır. Ahşabın yangına karşı dayanıksız olduğunun tersine, direnci beton ve çelikten daha yüksektir.

Dünyada spor salonları gibi kalabalık toplulukların bulunduğu platformlar ahşap desteği ile yapılıyor. Böylece yangın tehlikesi daha aşağılara iniyor. Ayrıca yine dünyanın birçok yerinde çelik konstrüksiyonlar, ahşap ile kaplanmaktadır. Yangınlar üzerine yapılan araştırmalar sonucu ahşabın yangına karşı en güvenilir malzemelerden biri olduğu ispatlanmıştır.

Bir yangının başlama sebebi ahşap olmadığı gibi, ısıyı geçirmeme ve kömürleşme gibi özellikleri sayesinde bir yangına ne kadar dayanabileceği kesin bir şekilde hesaplanabiliyor. Ahşabın yangına dayanıklılık süresi ortalama 30-90 dakika arasındadır.

Çıplak bir çelik konstrüksiyon ise normal bir yangına en fazla 10 dakika dayanabilir ve hemen çökmektedir. Ahşabın yenilenebilir, dönüşebilir olması, üstün ısı yalıtım özellikleri ve az enerji ihtiyacı duyması ahşabı daha fazla tercih edilebilir kılıyor.

Ahşap kullanımının ormanları yok ettiği düşüncesinin tam tersine ahşap kullanımının yüksek olduğu ülkelerde ormanlar sürekli çoğalıyor. Ahşap sayılamayacak kadar çok özellikleri ve doğal olması sayesinde günümüz yapı teknolojilerine meydan okuyabilecek niteliktedir.